In English
Suomeksi
Eesti Keeles


Õigusabi

Baltasar Consulting OÜ pakub konsultatsiooni ja abi küsimustes, mis puudutavad kõiki ettevõtlusega seotud juriidilisi teemasid (ka likvideerimine, saneerimine ja pankrot). Keerukamate juhtumite korral teeme koostööd mitmete Eesti juhtivate advokaadibüroodega.

Koostame ja aitame koostada äritegevuseks vajalikke dokumente:

  • Tööõigusega seotud dokumendid
  • Juhatuse liikmete käskkirjad, otsused, lepingud jms
  • Notariaalsete tehingute ettevalmistamise jaoks vajaminevate dokumentide koostamine
  • Ametlikud kirjad
  • Käibemaksukohustuslaseks registreerimisega seotud dokumentatsiooni vormistamine
  • Muud dokumendid, mille koostamine võib päevakorda tulla seoses maksu- ja tööõiguse või äriseadustikus sätestatuga