In English
Suomeksi
Eesti Keeles


SEKY

Suomalais-Eestiläinen Kauppayhdistys SEKY, eesti keelde tõlgituna Soome-Eesti Kaubandusühing, loodi 1990. aastal. Ühingul on alaline esindus Helsingis, kuid tegevuspiirkond hõlmab nii Eestit kui Soomet.

Kaubandusühingu eesmärgiks on kaasa aidata Eesti-Soome vahelise ettevõtluse ja ärielu arengule ning vahendada nii majanduslikke kui ka kultuurilisi kontakte. Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse ühingu liikmetele erinevaid kohtumisi, seminare, koosolekuid ja koolitusi, jagatakse vajalikku informatsiooni, viiakse läbi vabaaja üritusi ning antakse välja nii ettevõtlust kui ka vastastike suhteid edendavaid väljaandeid. Ühing ei osale poliitilises tegevuses ega taotle majanduslikku kasu. SEKY teeb koostööd ka teiste Eestis, Soomes ja Balti riikides tegutsevate kaubandusühingutega.

Ühingu liikmeteks võivad saada Soome ja Eesti eraisikud, ettevõtted ning teised õigusvõimelised institutsioonid ja ühendused, kes on huvitatud Soome ja Eesti vahelisest ettevõtlusest. Hetkel on ühingul liikmeid ca 150.

Baltasar Consulting OÜ on SEKY liige 2004. aastast.